Zioła by HostMonster Reviews

Komunikat zarządu

Komunikat zarządu Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W dniu 13 kwietnia 2016 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia.

Wybrano nowy zarząd w składzie:
1. Maria Mitek - prezes zarządu
2. Kazimierz Borowski - wiceprezes zarządu
3. Anna Bindas - sekretarz zarządu
4. Danuta Chwaścińska - skarbnik
5. Maria Rosół - członek zarządu
6. Maria Kurczewska - członek zarządu
7. Lilianna Suliga - członek zarządu
Wybrano również komisję rewizyjną w składzie:
1. Irena Motyka
2. Kazimiera Kubiak
3. Danuta Poraszka