Zioła by HostMonster Reviews

Koniec roku akademickiego

          W dniu 21 czerwca br. Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku uroczyście zakończył rok akademicki 2017/2018. Otwarcia uroczystości i krótkiego sprawozdania z naszej działalności i aktywności w minioym roku dokonała prezes zarządu Maria Mitek. Po tym zespół artystyczny BUTW zaprezentował fragmenty widowiska „Jedzie pociąg” . Zaprezentowano trzy tańce: walca, Zorbę i tarantelę. W finałowej scenie do zabawy wciągnięci zostali widzowie.

            Uroczyste wręczenia świadctw przez prezesa Marię Mitek i wiceprezesa Kazimierz Borowskiego było ważnym elementem uroczystości. Po czym słuchacze przy kawie i ciastach wsapominali minione miesiące. Przy czym nie są to już dla nas wakacje. Mamy jeszcze zajęcia w lipcu w ramach programu „Humanistyczny senior”.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://utwbarlinek.pl/images/koniecroku