Zioła by HostMonster Reviews
Opublikowano: czwartek, 05, kwiecień 2018

                             UCHWAŁA Zarządu nr 6/2018

Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barlinku z dnia            27 marca 2018r w sprawie zwołania Zwyczajnego Ogólnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (BUTW) i uchwalenia porządku obrad.

Na podstawie § 24 pkt 3 Statutu, Zarząd BUTW zwołuje Zwyczajne Ogólne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia BUTW na dzień 18 kwietnia 2018 r na godz. 11.00 w Domu Kultury Panorama – przy ul. Podwale 9 w Barlinku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez prezesa BUTW.
 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Ogólnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków 
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania przez przewodniczącego na podstawie listy obecności.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór sekretarza Zwyczajnego Ogólnego Zebrania Sprawozdawczo –Wyborczego Członków .
 6. Sprawozdanie zarządu z działalności BUTW od kwietnia 2017 do kwietnia 2018.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od stycznia 2017 do grudnia 2017r.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Barlinku za 2017r.
 9. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi BUTW.
 10. Zgłaszanie kandydatów do władz BUTW i członków Komisji Rewizyjne
 11. Przeprowadzenie wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej na czteroletnią kadencję.
 • Wnioski i sprawy różne.
 • Zamknięcie zebrania.
Odsłony: 951