Zioła by HostMonster Reviews

Zebranie sprawozdawcze i zakończenie Roku Akademickiego 2023/2024

 

W dniu 20 czerwca br – odbyło się w Europejskim Centrum Spotkań zebranie sprawozdawcze Barlineckiego UTW i Zakończenie Roku Akademickiego 2023-2024. Swoją obecnością na zebraniu zaszczyciły nas panie: – Burmistrz Barlinka – Bernarda Lewandowska oraz Przewodnicząca Barlineckiej Rady Seniorów – Teresa Czerwińska. Zaproszona również p. Dyrektor PCPR w Myśliborzu – Magdalena Zynda –Lis, nie mogła uczestniczyć w spotkaniu z powodu choroby. Zebranie prowadził wybrany przez członków zebrania – przewodniczący p. Ryszard Mitek. Podczas zebrania podjęto trzy uchwały. Członkowie Barlineckiego UTW podziękowali p. Zofii Ludwikowskiej, za szczególną działalność na rzecz BUTW -prowadzenie kawiarenki „Pod Sową”. Również za działalność na rzecz BUTW podziękowania otrzymały panie: Gerda Gajewska, Elżbieta Nowaczyk i Elżbieta Dadun. Podziękowania i upominki otrzymali za swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia również członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Wręczono legitymację Stowarzyszenia nowej członkini p. Wandzie Hołyńskiej.                Po przerwie kawowej odbyło się zakończenie Roku Akademickiego 2023-2024. Wszyscy słuchacze otrzymali promocję do uczestnictwa w zajęciach w nowym Roku Akademickim 2024-2025. Imprezę zakończyła p. Elżbieta Smoczyk wraz z mobilną biblioteką. Przybliżyła również słuchaczom projekt BLISKO, w którym nasze stowarzyszenie Barlinecki UTW jest partnerem. Na zakończenie spotkania – prezes Barlineckiego UTW –p. Maria Mitek życzyła słuchaczom udanego wypoczynku i zdrowia.