Zioła by HostMonster Reviews

Projekt ZUT- Trzeci Wiek Technologicznie

 

W dniu 25 marca br słuchacze Barlineckiego UTW uczestniczyli w kolejnych wykładach w ramach projektu „Trzeci Wiek Technologicznie”, realizowany przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Zakres tematyczny ww zajęć : Dobroczynne właściwości Miodów, świat Grzybów i znaczenie w ekosystemie oraz świat roślin owadożerczych. Zajęcia prowadziły p. dr hab. Renata Gamrat, prof. ZUT i dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT z Katedry Kształtowania Środowiska oraz p. dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, prof. ZUT z Katedry Bioinżynierii. Zajęcia były bardzo ciekawe, słuchacze zadawali dużo pytań, wywiązywały się dyskusje. Była też przerwa kawowa i obiadowa.

Z żalem przyjęliśmy informację, że na tę chwilę- to był ostatni wykład – mimo że zaplanowane były zajęcia do 13 maja br. ( jak nie wiadomo o co chodzi – to zawsze są to pieniądze).
Podsumowując wszystkie zajęcia z projektu Trzeci Wiek Technologicznie – słuchacze BUTW ocenili je jako bardzo ciekawe zajęcia, prowadzone profesjonalnie i przez wykwalifikowaną kadrę naukową. Dziękujemy!.

 

 

 

 

 

W dniu 11 marca br – słuchacze Barlineckiego UTW uczestniczyli w ramach projektu „Trzeci Wiek Technologicznie” w wykładach na Wydziale Kształtowania Środowiska I Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Tematem wykładów była: drzewoterapia, wspomaganie odporności organizmu olejkami eterycznymi oraz kompostowanie. Zajęcia prowadziły: dr hab. Renata Gamrat, prof. ZUT, dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT i dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot z Pracowni Ekologii i Ochrony Środowiska - Katedry Kształtowania Środowiska
Słuchacze BUTW dowiedzieli się o tym, że warto przytulić się do drzewa i ma to zbawienny wpływ na organizm ludzki. Olejki eteryczne to naturalne substancje zapachowe, pozyskiwane z roślin i znajdują one szerokie zastosowanie w medycynie naturalnej, a także w kosmetyce. Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów. Do kompostownika trafiają również dżdżownice kalifornijskie( pokazane na żywo), które żywią się organicznymi resztkami. Przetrawione przez dżdżownice resztki stanowią cenny nawóz wysokiej jakości. Wykłady były bardzo ciekawe a słuchacze BUTW bardzo zainteresowali się tymi tematami.

 

 

 

 

 

W ramach Projektu  – „Trzeci Wiek Technologicznie” – słuchacze Barlineckiego UTW mieli okazję, wziąć udział  w dniu 25 lutego br - w wykładach prowadzonych przez panów: dr inż. Grzegorza Żeglińskiego, mgr inż. Andrzeja Niestorowicza, dr inż. Piotra Cerzniewskiego - pracowników naukowych Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Grupa zwiedziła Laboratoria Telekomunikacji Optycznej i Fotoniki i wysłuchała wykładów o badaniach i pracach badawczo-rozwojowych w zakresie fotoniki i techniki światłowodowej. Przedstawiono historię powstania światłowodów, ich budowy i ich działanie. Ciekawym tematem były również lasery i ich zastosowanie w życiu. Bliższa sercu była wiedza dotycząca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Grupa dowiedziała się o ilościach emisji CO2 w czasie spalania węgla w elektrowniach tradycyjnych oraz o alternatywnych źródłach energii. Słuchacze doszli do jednego wniosku, że oszczędność energii elektrycznej jest bardzo ważna, której nie można lekceważyć. Wykłady były bardzo ciekawe, a słuchacze Barlineckiego UTW – jak zwykle zadowoleni.

 

 

 

 

 

 

 

W związku z informacją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, a dotyczącą projektu „Trzeci Wiek Technologicznie” i ograniczenia kosztów, Barlinecki UTW ma zagwarantowane jeszcze trzy wyjazdy na dotychczasowych zasadach               ( transport + catering) na następujące wykłady:

25.02. br - Wydział Elektryczny (zakres tematyczny: nowoczesne zastosowania urządzeń elektrycznych w medycynie, ciekawostki, nowinki)

11.03. br - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - (zakres tematyczny: drzewo terapia, olejki eteryczne, kompostowanie)

25.03. br - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (zakres tematyczny: Dobroczynne właściwości Miodów, świat Grzybów i znaczenie w ekosystemie oraz świat roślin owadożerczych ) - przeniesiony z 05.11.21.

O dalszych wyjazdach będzie informacja. Każdy wyjazd - godz. 8.00 z Rynku.

 

 

 

W dniu 21 stycznia br słuchacze Barlineckiego UTW uczestniczyli w kolejnym wykładzie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie ( w ramach projektu finansowanego przez narodowe Centrum Badań i Rozwoju) a dotyczącym OZE – źródeł odnawialnych. Słuchaczy BUTW przywitał p. Kierownik Katedry Inżynierii Odnawianych Źródeł Energii - p. dr hab. inż. Adam Koniuszy – prof. ZUT. Słuchacze BUTW zostali podzieleni na trzy grupy. W salach warsztatowych - grupy uczestniczyły w wykładach i prezentacjach kadry uczelnianej –dr. hab. inż. Tomasza Stawickiego – prof. ZUT, dr hab. inż. Pawła Sędłaka prof. ZUT, dr inż. Andrzeja Gawlika – adiunkta i doktoranta mgr inż. Patryka Ratomskiego. Były też przerwy: kawowa i obiadowa. Odnawialne źródła energii, to takie, których używanie nie szkodzi środowisku naturalnemu, a ich zasoby nie wyczerpują się w szybkim tempie. Korzystanie z OZE ma wiele zalet, dlatego państwa próbują podnieść ich udział w krajowej produkcji energii elektrycznej. Do najpopularniejszych przykładów odnawialnych źródeł energii można zaliczyć: słońce, wodę wiatr, energię geotermalną, biopaliwa
Wykłady i prezentacje były bardzo ciekawe a słuchacze BUTW bardzo zadowoleni.

 

 

W ramach projektu „Trzeci Wiek Technologicznie” słuchacze Barlineckiego UTW uczestniczyli w dniu 10 grudnia br w wykładach na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu -Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jak niżej: - prof. Bogusława Zakrzewskiego - „Klimatyzacja a zanieczyszczenie powietrza w Polsce” oraz „Przechowywanie żywności w chłodziarce domowej – lodówce”; - prof. Wojciecha Zeńczaka - „Alternatywne źródła energii w okrętownictwie” - prof. Agnieszki Ubowskiej –„ Zagrożenia w środowisku morskim i lądowym- dobór sorbentów do usuwania płynów eksploatacyjnych”.
Wykłady były bardzo ciekawe, słuchacze zadawali szereg pytań, wywiązywały się dyskusje. Był też poczęstunek kawowy i serwis obiadowy.

 

 

 

 

Słuchacze Barlineckiego UTW korzystają z kolejnego projektu „Trzeci Wiek Technologicznie” realizowanego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Spotkanie odbyło się 20.11 br na wydziale ZUTu - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa. Tematy wykładów : „Ocena stanu odżywiania osób starszych i źródła składników odżywczych oraz znakowanie żywności” (warsztaty) przedstawione przez dr hab. inż. Joannę Sadkowską – prof. ZUT i „Fizjologiczne zmiany funkcji organizmu i zalecenia żywieniowe u osób starszych” – prof. dr. hab. Mariola Fredrich.