Zioła by HostMonster Reviews
Opublikowano: wtorek, 09, czerwiec 2020

Zarząd   Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku   zwołuje na dzień 23 czerwca 2020 r. o godz. 10.00

Ogólne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia BUTW.

w Sali Widowiskowej BOK „Panorama”, Barlinek, ul. Podwale 9. W związku z pandemią koronawirusa istnieje obowiązek ubrania maseczek podczas ww spotkania. Przy wejściu na salę będzie dostępny płyn dezynfekcyjny.

Po zebraniu można będzie odebrać zaliczki wpłacone na wycieczkę do Budapesztu i Bratysławy.

                          Zarząd

   Uchwała Zarządu BUTW nr 5 /2020

z dnia 08 czerwca 2020 r.

w sprawie  zwołania Ogólnego Zebrania Sprawozdawczego Członków.

             Na podstawie § 24 pkt.3 Statutu Zarząd zwołuje zwyczajne zebranie  sprawozdawcze członków Stowarzyszenia BUTW na dzień 23 czerwca 2020 r na godz. 10.00 w Sali Widowiskowej BOK – Barlinek ul. Podwale 9 z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie zebrania.
 • Wybór przewodniczącego zebrania.
 • Stwierdzenie prawomocności zebrania przez przewodniczącego na podstawie list obecności.
 • Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 • Wybór Sekretarza Zebrania Ogólnego Członków BUTW.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności BUTW za okres od maja 2019r do czerwca 2020r. (uchwała nr 1)
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019r. (uchwała nr 2)
 • Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok 2019. ((uchwała nr 3

   a.     Rachunek strat i zysków za 2019r  

   b.     Bilans na dzień 31.12.2019r

 • Zmiana składu Komisji Rewizyjnej – wybór nowego członka Komisji Rewizyjnej . (uchwała nr 4).
 • Wnioski i sprawy różne - nadanie honorowego członkowstwa (uchwała nr 5)
 • Zamknięcie zebrania.          
Odsłony: 2374