Zioła by HostMonster Reviews
Opublikowano: wtorek, 18, maj 2021

 

 

 W dniu 09 czerwca 2021 r – na Sali Widowiskowej BOK odbyło się Zebranie Ogólne Członków Barlineckiego UTW oraz zakończenie roku akademickiego 2020-2021. W zebraniu uczestniczył Burmistrz Barlinka – p. Dariusz Zieliński, który poinformował słuchaczy BUTW o pandemii Covid 19 w Barlinku, o punktach szczepień oraz o sytuacji w Barlinku i przewidywanych inwestycjach w naszym mieście. Członkowie Zebrania przyjęli trzy Uchwały Zebrania:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności BUTW za okres od czerwca 2020 do czerwca 2021r.

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020.

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020 – Rachunek zysków i strat za 2020 r - Bilans na dzień 31.12.2020r.
Po małej przerwie na kawie i słodkościach odbyło się zakończenie Roku Akademickiego 2020-2021. P. Maria Piotrowska- wieloletnia pracownica służby zdrowia i członkini zarządu BUTW przedstawiła referat o szczepieniach na Covid 19 oraz o dokumentacji z tym związanej. Drugim gościem była p. Jolanta Karasińska- laureatka konkursu Osobowość Roku 2020 w dziedzinie kultury – honorowy członek BUTW. Podzieliła się ze słuchaczami informacjami dotyczącego ww Konkursu oraz przeczytała parę wierszy z najnowszej swojej pozycji „Poza horyzontem ludzkich spraw”. Niektóre z nich dotyczyły naszej zmarłej koleżanki Marii Rosół.
Po przedstawieniu ogłoszeń były życzenia miłego i udanego wypoczynku.

 

 

 

 

 

Zarząd Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwołuje w dniu 09 czerwca 2021 r. o godz. 11.00  Ogólne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia BUTW w sali widowiskowej BOK „Panorama”,  Barlinek, ul. Podwale 9. Obowiązują zasady reżimu sanitarnego – maseczki i płyn dezynfekcyjny.
Porządek zebrania:
I. Otwarcie zebrania.
II. Wybór przewodniczącego zebrania.
III. Stwierdzenie prawomocności zebrania przez przewodniczącego na podstawie list    obecności.
IV. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
V. Wybór Sekretarza Zebrania Ogólnego Członków BUTW.
VI. Sprawozdanie Zarządu z działalności BUTW za okres od czerwca 2020 r do czerwca        2021r. (uchwała nr 1)
VII. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 r. (uchwała nr 2)
VIII. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok 2020 ( uchwała nr 3).                        a. Rachunek strat i zysków za 2020r
                                  b. Bilans na 31.12.2020r
IX. Wnioski i sprawy różne.
X. Zamknięcie zebrania.
Będzie to jednocześnie uroczystość zakończenia roku akademickiego 2020/2021.
Obecność obowiązkowa!                                               Zarząd

Odsłony: 6960