Zioła by HostMonster Reviews

Polonez na Rynku 11.11.2023r

Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z zespołem artystycznym „Pasja” zorganizowali dla mieszkańców Barlinka z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości - w dniu         11 listopada br - tradycyjnego poloneza na Rynku. Mieszkańcy naszego miasta licznie przybyli na Rynek. Tańczyli wszyscy – rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami. Każdy chciał tańcem uczcić niepodległą Polskę. Po wspólnym zdjęciu – tańcom nie było końca – bowiem, odtańczono jeszcze wspólny taniec - belgijkę. Była to wielka wspólna radość mieszkańców Barlinka.