Zioła by HostMonster Reviews
Opublikowano: piątek, 30, marzec 2018

W dniu 21 marca br słuchacze BUTW mieli okazję posłuchać ciekawego wykładu z dziedziny nanotechnologii – „Co to jest NANO”, zaprezentowanego przez p. mgr Mateusza Dudziaka z Katedry Fizykochemii Nanomateriałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Seniorzy dowiedzieli się czym jest przedrostek nano, który oznacza jedną miliardową ( 1/1.000.000.000 ) część jednostki podstawowej. Nanotechnologia jest nauką, która zajmuje się tworzeniem określonych struktur na poziomie nanometrycznym, czyli poziomie atomów i cząsteczek. Nanotechnologia odgrywa bardzo ważną rolę w różnych dziedzinach życia, między innymi w medycynie, transporcie, przemyśle spożywczym, elektronicznym oraz produkcji ubrań. Po wykładzie wywiązała się długa dyskusja, która dowodziła, że był on bardzo ciekawy a seniorzy chcieli poszerzyć swoją wiedzieć na ten temat.

 

Odsłony: 4131