Zioła by HostMonster Reviews
Opublikowano: poniedziałek, 09, kwiecień 2018

W dniu 06 kwietnia br słuchacze Barlineckiego UTW mieli okazję wysłuchać wykładu gerontologa dr Doroty Ciechanowskiej pt: "Żeby życie nie bolało" na Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie, w ramach projektu Humanistyczny Senior, wspieranego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku". W inauguracji projektu uczestniczył Dziekan Wydziału Nauk Społecznych - dr Cezary Hendryk, koordynator Studiów dr Wiktor Moś i kierownik biura dziekana Barbara Pik. Wykład był bardzo interesujący, pani dr D. Ciechanowska udzieliła wielu rad i wskazówek jak być zadowolonym z życia będąc seniorem.,

Odsłony: 3884