Zioła by HostMonster Reviews
Opublikowano: piątek, 12, styczeń 2018

BARLINECKI  UNIWERSYTET TRZECIEG WIEKU  ORGANIZUJE  JEDNODNIOWĄ  WYCIECZKĘ    DOBORNEGO  SULINOWA    w  dniu    08 maja 2018 r.          

 Borne Sulinowo, miasto w województwie zachodniopomorskim, powiecie szczecineckim. Miasto, które do 05 czerwca 1993 roku nie było na mapie Polski.    Prawa miejskie   otrzymało 01 października 1993 roku. Wcześniej było to miasto zamknięte. Rządzili tu kolejno hitlerowcy i Sowieci. Wojska radzieckie opuściły terytorium Bornego Sulinowa w 1992 roku.

W Bornem Sulinowie warto zobaczyć pozostałości po rządzącej armii radzieckiej: Dom oficera-reprezentacyjny budynek garnizonu Gross Born, ruiny willi gen, Guderiana, cmentarz wojskowy, osiedle bloków mieszkalnych typu Leningrad, bunkry, budynek aresztu wojskowego , szpital wojskowy.

 Całkowity koszt wycieczki – 50,00 zł/osoby ( z obiadem).   Wpłaty przyjmujemy w  czwartki  w godz. 12.00 -14.00  do 26 kwietnia 2018r   - ECS Barlinek,  ul. Leśna 1.   W programie – spotkanie z członkami  UTW  w  Bornem Sulinowie.                       Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyc Dofinansowanie  części kosztów transportu  z Gminy Barlinek.           

 Zarząd BUTW       

     

 

Odsłony: 4407