Zioła by HostMonster Reviews

X Forum Liderów UTW woj. zachodniopomorskiego i 45 lecie SUTW.

W dniach 17 i 18 listopada br odbyło się Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego X Forum Liderów UTW z województwa Zachodniopomorskiego. Barlinecki UTW reprezentowali Maria i Ryszard Mitek. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie oraz Katedrę Pedagogiki Społecznej na Instytucie Pedagogiki US we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Zajęcia prowadziła p. prof. Beata Bugajska. Wydarzenie zaszczycił swoją obecnością Marszałek Województwa p. Olgierd Geblewicz. Główną ideą Forum było pokazanie dynamiki rozwoju UTW w województwie zachodniopomorskim i określenie kierunków rozwoju polityki senioralnej w regionie. W spotkaniu uczestniczyli delegaci z prawie 30 UTW naszego województwa. Każde takie spotkanie ma na celu integrację seniorów, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.
X Forum Liderów UTW było powiązane z 45 leciem Szczecińskiego UTW i było uwieńczone programem artystycznym w dniu 16 listopada br, na które zostało zaproszonych 8 zespołów artystycznych, w tym zespół „Pasja” z Barlineckiego UTW. Podczas głównych uroczystości 45 lecia Szczecińskiego UTW w dniu 18 listopada br – były gratulacje dla jubilatów i wyróżnionych członków Stowarzyszenia. W części artystycznej wystąpił chór Politechniki Morskiej w Szczecinie, który sprawił wszystkim uczestnikom spotkania prawdziwą ucztę.